Termowizja w przemyśle


Badanie rozdzielni elektrycznych z wykorzystaniem kamer termowizyjnych jest doskonałą metodą diagnostyczną, która pozwala podczas normalnej pracy i przy standardowym obciążeniu całej instalacji elektrycznej wykryć nawet niewielkie usterki, występujące w rozdzielniach elektrycznych, instalacjach elektrycznych czy w urządzeniach elektroenergetycznych. Usterki te mogą być przyczyną powstania poważniejszych awarii urządzeń elektrycznych w zakładzie i spowodować duże straty wynikające z kosztownego przestoju a czasem nawet doprowadzić do pożaru. Dlatego też badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych zaleca się wykonanie w zakładach przemysłowych, centrach handlowych, biurowcach itp. Diagnostyka termowizyjna w obiektach użyteczności publicznej powinny być przeprowadzane raz w roku. Badanie takie powinna wykonać firma zewnętrzna. Diagnostyce kamerą termowizyjną poddaje się przede wszystkim stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne główne, rozdzielnie elektryczne oddziałowe, szafy zasilające, szafy sterownicze, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, tablice rozdzielcze, silniki w centralach wentylacyjnych oraz inne urządzenia elektryczne i elektromechaniczne. Badanie kamerą termowizyjną rozdzielni elektrycznych nie wymaga kłopotliwych wyłączeń jak w przypadku zwykłych pomiarów elektrycznych. Badania wykonuje się przy normalnym obciążeniu poszczególnych linii zasilających. Badanie kamerą termowizyjną jest niewątpliwe dużo bardziej bezpieczne niż przy standardowych pomiarach elektrycznych, ze względu na to, że takie badanie wykonuje się z bezpiecznej odległości i bezkontaktowo. Pozwala to na bezpieczne i znacznie szybsze i skuteczniejsze ocenienie stanu badanej instalacji czy rozdzielni elektrycznej. Termowizja jako nowoczesna metoda diagnostyki maszyn urządzeń elektroenergetycznych stosowana jest w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i odbioru energii elektrycznej. Badanie kamerą termowizyjną powinno być zlecone całkowicie neutralnej i niezależnej firmie zewnętrznej.